Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. „Zakup 7 sztuk trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla gmin z województwa łódzkiego oraz opolskiego do Projektu pt.: „Niezależne życie …

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Zakup 7 sztuk trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla gmin z województwa łódzkiego oraz opolskiego do projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Data składania ofert: 17.12.2021 r. do godz. 12:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2021-12-15
Data publikacji:2021-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Marta Zatorska
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:1871