Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 5/K/RR/2020 Zapytanie ofertowe

3 grudnia 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii” w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna.

Data składania ofert: 08.12.2020 r. do godz. 12:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

21.12.2020 r.  Informacja o udzieleniu zamówienia w części VII
10.12.2020 r.  Informacja o wyborze oferty cz. VII

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-12-03
Data publikacji:2020-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Wasilewska, Natalia Cała
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze, Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:3172

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-21 11:44:09Emilian Krauze, Sławomir PietrzakInformacja o udzieleniu zamówienia w części VII Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 5/K/RR/2020 Zapytanie ofertowe
2020-12-10 14:38:08Emilian Krauze, Sławomir PietrzakInformacja o wyborze oferty cz. VIIZamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 5/K/RR/2020 Zapytanie ofertowe