Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 448/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2019

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.05.2019 roku do godz. 16.00.

Data składania ofert: 03.05.2019 r.

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

19.06.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 855/19 w dniu 19 czerwca 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

 Lista podmiotów

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-04-12
Data publikacji:2019-04-12
Osoba sporządzająca dokument:Maria Kaczmarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze, Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:3117