Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii ...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2020

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

Data składania ofert: 01.12.2020 r. do godz. 9:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-11-27
Data publikacji:2020-11-27
Osoba sporządzająca dokument:Natalia Cała
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:1563