Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 737/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2019

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 17.06.2019 roku do godz. 23.59.

Do dnia 19.06.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Data składania ofert: 17.06.2019 r.

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

27.08.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1179/19 w dniu 22 sierpnia 2019r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji  pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Lista podmiotów

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-05-27
Data publikacji:2019-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Pelińska, Magdalena Furmańczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:2998